Bedrijven

Familiebedrijven (FB'n) trekken voornamelijk mijn aandacht. Jaarlijks wisselen ongeveer 11.000 FB'n van directie. Helaas komt 30% van deze FBn na 1 tot 5 jaar in de problemen met als gevolg faillissement of verkoop.
Met name de overdracht aan de 3e generatie gaat vaak gepaard met veel problemen.
De Raad van Zelfstandig Ondernemerschap wijt dit aan de onvoldoende en te late begeleiding bij de overname van het FB.
Ondernemers zien dan met lede ogen hun levenswerk verloren gaan.
Met vroegtijdige coaching, counseling & training is gebleken dat het FB veel leed bespaard kan worden. (Kets de Vries (1996), Compernolle (2002), Rees van & Deudekom van (2006), Colin (2009), Stekelenburg van (2006)).
Vaak zie ik binnen FB'n "oude koeien" een storende rol spelen. Harde werkers zijn niet altijd gewend met elkaar openhartig te communiceren. Wie wordt de opvolger? Is deze goed voorbereid, is het zijn eigen keus of is hij aangewezen of voelt hij er eigenlijk niets voor? Hoe zijn de familieverhoudingen?
De oude directeur vraagt zich af:

  • Hoe lang moet ik nog doorwerken?
  • Moet ik dan toch alles verkopen?
  • Is mijn pensioen veilig?
Meer informatie over familiebedrijven: www.NL-Familiebedrijven.nl

Wanneer u in de tekst herkenningspunten ziet, neem dan contact op voor een gesprek.